Nidaros Sparebank er stolt sponsor og samarbeidspartner for flere i lokalsamfunnet vårt. Vi har en lang tradisjon for å bidra innen idrett, kultur og kunnskapsbygging. Banken inngår sponsoravtaler som bidrar til å økt aktivitet og engasjement i nærmiljøet. 

Retningslinjer for sponsing er retningsgivende for arbeidet med sponsing, men kan avvikes når det er godt dokumentert.

1. Formål med sponsoravtale


Hvorfor sponser vi

1. For å øke kjennskap til Nidaros Sparebank og fremme banken som navn og merkevare

3. For å bidra til å øke Nidaros Sparebanks salg og inntjening

4. For å fremme sponsorobjektet som navn og merkevare

5. For å bidra til økt aktivitetsnivå, vekst og utvikling i bankens lokalområde


Bankens rolle

Ethvert sponsorat Nidaros Sparebank inngår bør støtte opp under bankens verdier;

 • Dyktig
 • Engasjert
 • Tett på

 

2. Målgruppe for sponsoravtaler

Nidaros Sparebank ønsker å sponse bredden av lokal idrett. Interesser og aktiviteter som er tilrettelagt for barn og unge prioriteres fremfor elitesatsing.

Individuelle sponsoravtaler skal holdes på et lavt nivå. Unntak skal først og fremst gjøres innenfor idretter og aktiviteter som vanskelig kan skaffe seg store økonomiske avtaler.

Banken sponser primært aktører og aktiviteter hvor vi kan utgjøre en betydelig, økonomisk forskjell.

 

3. Banken sponser ikke

 • Enkeltlag i klubb/ forening hvor vi allerede er hovedsponsor

 • Vi sponser i utgangspunktet ikke eliteidrett, til det er vi en for liten aktør og det vil i utgangspunktet utgjøre en for stor andel av våre midler.

 • Foreninger som ikke er registrert med organisasjonsnummer

 • Kommersielle aktører med hensikt til å tjene penger

 • Skoletur

 • Russebiler

 • Voksne og andre mer ressurssterke skal i utgangspunktet finansiere sine hobbyer selv

 • Politiske og religiøse organisasjoner

 • Miljøskadelige formål

 • Formål i strid med god forretningsskikk

 • Prosjekter som virker diskriminerende

 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

 

4. Forventninger om gjenytelser til banken

Det skal før inngåelse av en avtale fremmes de forventninger som banken har til et samarbeid.

 • Det forventes at en avtale skal skape verdier for begge parter
 • Sponsorobjektet skal sørge for at banken profileres i henhold til bankens profil og avtale

 • Sponsorobjektet skal legge til rette for at banken kan ha en god dialog med eventuelle medlemmer og andre samarbeidspartnere

 • Sponsorobjektet skal bruke Nidaros Sparebank som sin hovedbankforbindelse

 • Alle som er lønnet av sponsorobjektet bør ha banken som sin bankforbindelse

 • Detaljer om gjenytelse skal være oppført i avtalen

 

5. Inngåelse av avtaler

Inngåelse av sponsoravtaler skjer etter bankens til enhver tid interne retningslinjer som er vedtatt av styret.

Søknad om kundeforhold og sponsormidler behandles som adskilte saker. Avtalens innhold behandles konfidensielt, men partene har lov til å reklamere fritt om at avtalen er inngått. Utbetaling skjer kun etter anmodning fra den som mottar støtten.

 

6. Oppfølging av avtaler

Alle faste sponsoravtaler over NOK 50.000 skal ha en årlig gjennomgang, hvor hovedformålet er å vurdere partenes utbytte av avtalen.