BANKENS VALGKOMITÉ

Bankens valgkomité består av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav: 

  • 1 medlem og 1 varamedlem er valgt av og blant bankens kunder/innskytere
  • 1 medlem og 1 varamedlem er offentlig oppnevnt
  • 1 medlemmer og 1 varamedlemmer er valgt av og blant egenkapitalbeviseierne
  • 1 medlemmer og 1 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte

Medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen velges for 2 år. 

Valgkomiteen utfører oppdraget på bakgrunn av Instruks for bankens valgkomité.  


Medlemmer av bankens valgkomité per 18.03.2021 med angivelse av valgperiode: 

 Navn   Verv   Valgt av   Valgperiode
 Alf Steinar Tømmervold  Leder  Forstanderskapet  2020 - 2021
 Julius Maske  Medlem  Forstanderskapet  2020 - 2021
 Ole Arild Haugum  Medlem  Forstanderskapet   2021 - 2022
 Lotte Lind  Medlem  Forstanderskapet
 2021 - 2022

 

Varamedlemmer av bankens valgkomité per 18.03.2021 med angivelse av valgperiode: 

Navn Verv Valgt av Valgperiode
 Jomar Andre Aftret  Varamedlem Forstanderskapet 2020 - 2021
 Anita Olsen  Varamedlem Forstanderskapet 2020 - 2021
Per Magne Tronvoll  Varamedlem Forstanderskapet 2021 - 2022
Asbjørn Braa  Varamedlem Forstanderskapet
2021 - 2022


EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITÉ

Egenkapitalbeviseierne har sin egen valgkomite som består av 3 faste medlemmer og 1 varamedlem.    

Medlemmer og varamedlem i valgkomiteen velges for 2 år. 

Valgkomiteen utfører oppdraget på bakgrunn av Instruks for egenkapitalbeviseiernes valgkomité.  


Medlemmer og varamedlem i egenkapitalbeviseiernes valgkomité per 18.03.2021 med angivelse av valgperiode:

 Navn   Verv   Valgt av   Valgperiode 
 Monica Tømmervold Devle  Leder  Egenkapitalbeviseierne  2020 - 2021
 Roger Grindflaten  Medlem  Egenkapitalbeviseierne  2020 - 2021
 Heidi Solemsli  Medlem  Egenkapitalbeviseierne  2021 - 2022
 Rune Vangen  Varamedlem  Egenkapitalbeviseierne  2021 - 2022