Nidaros Sparebank har vedtatt å utsette utbytteutbetaling for regnskapsåret 2020.

Dette på bakgrunn av brev fra Finanstilsynet datert 9. mars 2021 (likelydende brev til alle sparebanker med egenkapitalbevis) – med innstramming i bankenes mulighet til å utdele utbytte frem til 30.09.2021

Les vår børsmelding her: BØRSMELDING

Foto: Stein Henningsen