STYRET

Styret består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav:

 • 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet
 • 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte 
 • Begge varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

 • Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år
 • Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder
 • Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år
 • Banksjef er ikke medlem av styret, men har møterett

 • Medlemmer av styret per 18.03.2021 med angivelse av valgperiode: 

   Navn   Verv   Valgt av   Valgperiode
   Bente Haugrønning  Styreleder  Forstanderskapet  2021 - 2022
   Leif Lihaug  Nestleder  Forstanderskapet  2020 - 2021
   Per Hangerhagen  Styremedlem  Forstanderskapet   2021 - 2022
   Camilla Wadseth  Styremedlem  Forstanderskapet
   2021 - 2021
   Jarle Holberg  Styremedlem  Forstanderskapet  2021 - 2021
   Hege Skaufel  Styremedlem  Ansatte  2020 - 2022
   Rune Johnsen  Varamedlem  Forstanderskapet  2021 - 2022
   Geir A. Skjærvold  Varamedlem  Ansatte  2020 - 2022  FORSTANDERSKAPET

  Forstanderskapet er bankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak. 

  Forstanderskapet består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav: 

 • 7 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av og blant sparebankens kunder
 • 1 medlem og 1 varamedlem er valgt av Trondheim kommune
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av egenkapitalbeviseierne
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte

 • Medlemmer i forstanderskapet per 18.03.2021 med angivelse av valgperiode:

   Navn   Verv   Valgt av   Valgperiode 
   Finn Harald Bye  Leder  Kundene  2019 - 2022
   Turi G. Johnsen  Nestleder  Kundene  2019 - 2022
   Gunn Kristin Forseth  Medlem  Kundene  2021 - 2024
   Leif Reidar Solem  Medlem  Kundene  2018 - 2021
   Arne Julius Maske  Medlem  Kundene  2019 - 2022
   Anita Olsen  Medlem  Kundene  2020 - 2023
   Benthe Dragset  Medlem  Kundene  2020 - 2023
   Ola Høeg  Medlem  Kundene  2021 - 2024
   Olav Opland  Varamedlem  Kundene  2021 - 2024
   Vigdis Rønningen  Varamedlem  Kundene  2021 - 2024
   Heidi Sjøli  Varamedlem  Kundene  2021 - 2022
   Alf Steinar Tømmervold  Medlem  Offentlig oppnevnt  2020 - 2023
   Jomar Andre Aftret  Varamedlem   Offentlig oppnevnt  2020 - 2023
   Eirik Ulseth  Medlem  Ansatte  2019 - 2022
   Torill Tveit  Medlem  Ansatte  2020 - 2020
   Lotte Lind  Medlem  Ansatte  2021 - 2024
   Bente Storrø  Varamedlem  Ansatte  2021 - 2024
   Asbjørn T. Braa  Varamedlem  Ansatte  2021 - 2022
   Per Løvaas  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Grethe Naalsund  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022
   Ole Arild Haugum  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2021 - 2024
   Per Magne Tronvoll  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2021 - 2024
   Jon Eggan  Varamedlem  Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Arne Andreas Grendstad  Varamedlem  Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022