Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav:
 • 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet
 • 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte 
 • Begge varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

 • Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år
 • Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder
 • Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år
 • Banksjef er ikke medlem av styret, men har møterett

 • Medlemmet av styret per 07.03.2019 med angivelse av valgperiode: 

   Navn  Verv  Valgperiode
   Bente Haugrønning  Styreleder  2019 - 2020
   Leif Lihaug  Nestleder  2019 - 2019
   Per Hangerhagen  Styremedlem  2018 - 2019
   Gøril Forbord  Styremedlem  2018 - 2019
   Johan Petter Mæhre  Styremedlem - ansattevalgt  2019 - 2020
   Torill Eidhammer Sjøbakk  Varamedlem  2019 - 2020
   Hege Skaufel  Varamedlem - ansattevalgt  2019 - 2020  FORSTANDERSKAPET

  Forstanderskapet er bankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak. 

  Forstanderskapet består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav: 

 • 7 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av og blant sparebankens kunder
 • 1 medlem og 1 varamedlem er valgt av Klæbu kommune
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av egenkapitalbeviseierne
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte

 • Medlemmer i forstanderskapet per 07.03.2019 med angivelse av valgperiode:

   Navn  Valgt av  Valgperiode
   Marit Sjøbakk (leder)  Kundene  2019 - 2020
   Finn Harald Bye (nestleder)  Kundene  2019 - 2020
   Claus A. Brøttem  Kundene  2016 - 2019
   Olav Roan  Kundene  2016 - 2019
   Gunn Kristin Forseth  Kundene  2017 - 2020
   Leif Reidar Solem  Kundene  2018 - 2021
   Arne Julius Maske  Kundene  2019 - 2022
   Heidi Sjøli  Varamedlem Kundene  2017 - 2020
   Jørn Erik Berg  Varamedlem Kundene  2017 - 2020
   Arild-Arne Andersen  Varamedlem Kundene  2017 - 2020
   Paal Chr Bjønnes  Kommunen  2016 - 2019
   Per Høiås  Varamedlem Kommunen  2017 - 2020
   Elisabeth Gisvold  Ansatte  2017 - 2020
   Asbjørn T. Braa  Ansatte  2017 - 2020
   Turi G. Johnsen  Ansatte  2019 - 2022
   Eirik Ulseth  Ansatte  2019 - 2022
   Anita Dahlum  Varamedlem Ansatte  2017 - 2020
   Geir Skjærvold  Varamedlem Ansatte  2017 - 2020
   Berit Wullum  Egenkapitalbeviseiere  2016 - 2019
   Ole Arild Haugum  Egenkapitalbeviseiere  2017 - 2020
   Per Løvaas  Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Grethe Naalsund  Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022
   Jon Eggan  Varamedlem Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Arne Andreas Grendstad  Varamedlem Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022