STYRET

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav:

 • 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av forstanderskapet
 • 1 medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte 
 • Begge varamedlemmer har møte- og talerett til styret.

 • Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år
 • Ingen av bankens ansatte kan velges som leder eller nestleder
 • Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år
 • Banksjef er ikke medlem av styret, men har møterett

 • Medlemmet av styret per 07.03.2019 med angivelse av valgperiode: 

   Navn  Verv  Valgt av  Valgperiode
   Bente Haugrønning  Styreleder  Forstanderskapet   2019 - 2020
   Leif Lihaug  Nestleder  Forstanderskapet  2019 - 2019
   Per Hangerhagen  Styremedlem  Forstanderskapet  2018 - 2019
   Gøril Forbord  Styremedlem  Forstanderskapet  2018 - 2019
   Johan Petter Mæhre  Styremedlem - ansattevalgt  Ansatte  2019 - 2020
   Torill Eidhammer Sjøbakk  Varamedlem  Forstanderskapet  2019 - 2020
   Hege Skaufel  Varamedlem - ansattevalgt  Ansatte  2019 - 2020  FORSTANDERSKAPET

  Forstanderskapet er bankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak. 

  Forstanderskapet består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav: 

 • 7 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av og blant sparebankens kunder
 • 1 medlem og 1 varamedlem er valgt av Trondheim kommune
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av egenkapitalbeviseierne
 • 4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av og blant de ansatte

 • Medlemmer i forstanderskapet per 07.03.2019 med angivelse av valgperiode:

   Navn  Verv  Valgt av  Valgperiode
   Marit Sjøbakk  Leder  Kundene
   2019 - 2020
   Finn Harald Bye  Nestleder  Kundene
   2019 - 2020
   Claus A. Brøttem  Medlem  Kundene
   2016 - 2019
   Olav Roan  Medlem  Kundene
   2016 - 2019
   Gunn Kristin Forseth  Medlem  Kundene
   2017 - 2020
   Leif Reidar Solem  Medlem  Kundene
   2018 - 2021
   Arne Julius Maske  Medlem  Kundene
   2019 - 2022
   Heidi Sjøli  Varamedlem  Kundene  2017 - 2020
   Jørn Erik Berg  Varamedlem  Kundene
   2017 - 2020
   Arild-Arne Andersen  Varamedlem  Kundene
   2017 - 2020
   Paal Christian Bjønnes  Medlem  Kommunen  2016 - 2019
   Per Høiås  Varamedlem   Kommunen  2017 - 2020
   Elisabeth Gisvold  Medlem  Ansatte  2017 - 2020
   Asbjørn T. Braa  Medlem  Ansatte  2017 - 2020
   Turi G. Johnsen  Medlem  Ansatte  2019 - 2022
   Eirik Ulseth  Medlem  Ansatte  2019 - 2022
   Anita Dahlum  Varamedlem  Ansatte  2017 - 2020
   Geir Skjærvold  Varamedlem  Ansatte  2017 - 2020
   Berit Wullum  Medlem  Egenkapitalbeviseiere   2016 - 2019
   Ole Arild Haugum  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2017 - 2020
   Per Løvaas  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Grethe Naalsund  Medlem  Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022
   Jon Eggan  Varamedlem  Egenkapitalbeviseiere  2018 - 2021
   Arne Andreas Grendstad  Varamedlem  Egenkapitalbeviseiere  2019 - 2022