• Nøkler utleveres fortrinnsvis mellom kl 09 og 15 siste virkedag før arrangementet, og skal leveres tilbake første virkedag etter leieperioden.
  • Eventuelle mangler ved lokalet må meldes ved besiktigelse/utlevering av nøkler.
  • Etter bruk skal lokalene ryddes og tilbakestilles slik det var ved ankomst. Bord tørkes med fuktig klut. Overskuddsbord settes (plate mot plate) på egne vogner. Overskuddsstoler stables, 8 i hver stabel, og settes i oppstillingshjørne.
  • Grovrengjøring: Gulv tørrmoppes/kostes. Kjøkkenbenk, bardisk og anretningsbenk tørkes.
  • Søppel samles i svarte plastsekker og settes ved trapp i kjelleren.
  • Kopper, glass, bestikk osv vaskes i markin og settes på plass i merket "kurv" eller i skap.
  • Det er ikke tillatt å røyke i lokalene, ei heller bruk av røykmaskin, pyroeffekter osv.
  • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks og rømningsveier. Branninnstruks utleveres og signeres ved utlevering av nøkler