Type leie Pris
Helgeleie(fredag - søndag) kr. 4.500
Helg - 1 dag kl 08:00 - 24:00 for konfirmsjon, barnedåp o.l. kr. 2.500
Ukedag - kveld, inkl prosjektor, lydanleggog trådløst nett kr. 1.500
Depositum ved helgeleie (fredag - søndag) *) kr. 2.000
Forskuddsbetaling ved reservasjon av leie 3 mnd fram i tid **)    kr. 1.000


Alle priser er inkl. sluttrengjøring.

Hovedbetaling av leie skjer før/ved overlevering av nøkler

*) Depositum ved helgeleie (fredag - søndag) tilbakebetales i sin helhet såfremt det ikke avdekkes skader på lokaler eller inventar ved overlevering av nøkler etter bruk. Ved mangelfull rydding trekkes kr 1.000 av depositumet.

**) Ved reservasjon av lokalene mer enn 3 mnd fram i tid skal kr 1.000 av leiebeløpet betales ved avtaleinngåelse for at reservasjonen skal være bindende. Resterende leiebeløp skal betales før/ved overlevering av nøkler til lokalene.