Covid-19 2.0
Så er vi midt inne i bølge 2 av pandemien. Det som var spådd av helsemyndighetene for mange måneder siden, og som nå berører oss til tider sterkt både som mennesker og virksomheter. De fleste vil nok enten forbli usmittet eller oppleve et mildt forløp, men noen vil få et veldig negativt møte med sykdommen enten selv eller via sine nærmeste eller ikke minst via arbeidsforhold.

Heldigvis har vi mennesker humor, og de fleste har sett den vitsen som har florert en stund om at 2020 vil bli husket som det året som viste seg å ha kun 3 måneder: Januar med 31 dager, februar med 29 dager (2020 er skuddår må vite) og så en nesten uendelig, trasig og grå mars som til slutt viste seg å inneholde ikke mindre enn 306 dager. Det er ikke mye vi mennesker vet et år frem i tid.

2020 – et slitsomt økonomisk år for mange
Vi er svært heldige som bor i Norge, som har god råd til svært omfattende pandemitiltak. Vi har også et rimelig fornuftig politisk establishment i sum, vi har et bra helsevesen – og vi bor ikke så tett. Det gjør at vi sammenlignet med nesten alle andre land har hatt lav dødelighet, mindre arbeidsledighet, færre konkurser og færre pandemi-relaterte problem generelt sett. I tillegg til det sosiale og psykiske som mange opplever som vanskelig med fysisk distansering og mindre samvær, er det nok det økonomiske som har vært tyngst for svært mange. Slik vil det nok være en stund til, frem til denne pandemien -  som andre pandemier før den – gir seg. 

Hvem er truffet hardest økonomisk?
I deler av handelsnæringen, restaurantbransjen og innenfor mye av reiseliv har det vært utfordrende. Og for noen bransjer som cruisenæringen, luftfart, opplevelser & kultur, konferanser  mv. har det vært «svarte natta» omtrent. Ulike støtteordninger har hjulpet en del, men svært ulikt og ikke nok. Enkelte kan heller ikke reddes. Og for noen er det allerede for sent, mens andre vil ha problemer i årevis fremover. De har «brent opp» alle sine reserver for å holde seg flytende, og kanskje lastet opp med mer gjeld i tillegg.

Hvem er hardest rammet av arbeidsledighet?
I følge siste ukestatistikk fra NAV har vi  pr. 8. desember 63.000 arbeidsledige menn og 45.000 arbeidsledige kvinner. I tillegg har vi 35.000 delvis ledige kvinner og ca. det samme med delvis ledige menn. For begge kjønn er aldersgruppen 30-39 år størst, mens aldersgruppen 40-49 år er nest størst.

Hvilke yrkesgrupper er hardest rammet?
Her er det også store forskjeller, med reiseliv og transport som absolutt størst. Ca. 21.000 helt ledige og ca. 13.000 delvis ledige. Serviceyrker og såkalt annet arbeid har hhv. ca. 12.000 og ca. 10.000 som helt og delvis ledige mens butikk- og salgsarbeid har ca. 12.000 helt og ca. 8.000 delvis ledige. Det er mange mennesker som er i en vanskelig situasjon inn mot julen, og vi får håpe at «rekylen» som forventes å komme i løpet av 2021 gjør at disse tallene er mye lavere i julen 2021. Det er noe som heter at lediggang er roten til alt ondt, og det er ikke uten grunn. Mange har det vanskelig både økonomisk og sosialt nå pga. hel eller delvis arbeidsledighet.

Det finnes (mange) økonomiske vinnere også
Vi har også sett en enda tydeligere trend til at det offentlige, offentlig ansatte og høyt utdannede er mindre eksponert mot nedgangskonjunkturer og store økonomiske skifter enn store deler av det private næringsliv og ikke minst arbeidstagere (i det private)  med mindre utdannelse eller som er såkalt ufaglært. Samtidig har perioden med svært lite reising til utlandet og ultralave renter vært gunstig for alle de som har hatt fast inntekt og gjerne en del gjeld i tillegg. Salget av hytter, campingbiler, fritidsbåter, byggematerialer, polvarer og matvarer har vært historisk godt – og slått alle rekorder. De fleste nordmenn er faktisk privatøkonomiske vinnere i 2020, et helt usannsynlig utfall da ting så som svartest ut i mars/april.

2021
De fleste analyser og prognoser tilsier at ting «snur» i løpet av 2021, gitt at viruset ikke muterer så mye at de nyutviklede vaksinene ikke blir effektive. De fleste prognoser jeg har lest tilsier at oppturen begynner i andre kvartal en gang, og forsterker seg gjennom andre halvår. Akkurat hvordan det vil forløpe vet selvsagt ingen i dag, men det er som nevnt noen bransjer og noen typer arbeidstakere som virkelig trenger et oppsving. Vi håper det kommer i løpet av 2021 og fortsetter inn i 2022. Det å ha en jobb å gå til og trygg inntekt er særdeles viktig sosialt, økonomisk og mentalt for de fleste mennesker.

Vi får håpe at vi i løpet av sommeren og høsten 2021 igjen kan gå på konserter, dra i teatret, gå på kino, arrangere bryllup med mange deltakere, besøke våre eldre så mye vi kan, oppleve en festivalsommer, dra på restaurant med storfamilien osv. Det vil gjøre veldig godt sosialt. Og kanskje aller viktigst, det vil gjøre at svært mange personer kommer i arbeid igjen og mange virksomheter kan ha svarte regnskapstall – i stedet for røde. Det har vi alle som samfunn behov for.

Fortsatt god jul – og godt nytt år!