Nå har det vært «gjemmekontor» i lang tid, og så står min aller første «gjemmepåske» for døren. Verden er mer eller mindre i «lockdown, og det er bare å tilpasse seg.

Fredag før palmesøndag, er en dag hvor jeg normalt starter ekstra tidlig på jobben og får unna det siste som haster i løpet av en lang dag. Etterfulgt av en rolig fredagskveld med pakking til påsketur. Tidlig lørdag er det så tur på hytta eller til sine gamle foreldre, for å unngå bilkø. Sånn blir det absolutt ikke i år. Banker er underlagt beredskap, jeg er en del av bankens beredskap, gamle kan ikke besøkes og hyttetur utenfor Trondheim blir det ikke noe av. Akkurat det siste går helt fint, det er større utfordringer i livet enn hytteliv akkurat nå, og etter hvert vil livet returnere til det normale.

Hvordan har kundene våre det?

Denne uken har vi merket en betydelig reduksjon i trafikken inn til banken i forhold til de to forutgående ukene. Vi er fortsatt der at alt skjer via app, e-post, mobilbank, telefon osv.  Men flommen av henvendelser fra permitterte og bedrifter hvor aktiviteten brått har stoppet opp har roet seg ned. Denne situasjonen er selvsagt ikke grei for noen av dem, men i forhold til banken er ting nå stort sett på stell før «gjemmepåsken 2020». Vi får trøste oss med at Trondheim – og de fleste andre steder hvor våre kunder bor – har gode muligheter for å gå seg en tur, ta en skitur osv. osv. Husk bare å holde foreskrevet avstand!

«Respiratorhjelp» for mange bedrifter kommer snart

Jeg har vært inne på det før, at svært mange mindre og mellomstore virksomheter har opplevd akutt reduksjon eller bortfall av inntekter. Det er brutalt. Samtidig løper det mange kostnader og mange skal uansett betale lønn for minst halve mars. I tillegg er det faste kostnader som forsikringer, husleie, leasing, regnskap, leieavtaler osv. som må betales. Bedrifter som har sitt i orden ift. skatt, regnskap osv. (det er de aller fleste), kan snart søke om betydelig utgiftskompensasjon etter en løsning som ble skissert i går. Den er ikke ferdig ennå, det antydes at den kommer rett over påske. Vi kommer med mer detaljert informasjon og satser på å følge opp bedriftskundene i målgruppen direkte i tillegg. Dette er viktig for svært mange – både bedrifter og deres ansatte.

Dramatisk økning i arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Norge har nå passert 400.000 personer og er på rundt 11%. Så høye tall er meg bekjent ikke registrert siden vi startet med offisiell arbeidsledighetsstatistikk. Alle permitteringene, tiltakene for permitterte og nå denne «kontantstøtten» til bedrifter må sees i den sammenheng. Et samfunn kan ikke ha slik arbeidsledighet over tid, det går ut over alt og alle. Da blir staten nødt til å kutte hardt i sine utgifter (som stort sett er lønn, trygd og pensjoner), og boligpriser, de fleste bedrifter, banker osv. osv. vil alle få store utfordringer, noe som starter en ny, nedadgående spiral. Derfor er det helt nødvendig å sørge for at vi legger mest mulig av bedriftene «i respirator», slik at de overlever frem til vi kan begynne å leve mer normalt igjen. Og slik at vi i neste omgang kommer fort i gang igjen, når både de offentlig pålagte og de selvpålagte restriksjoner først reduseres og dernest er borte.

Det store spørsmålet?

Det store spørsmålet er hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare og hvor lang tid det tar før vi kan se permanente lettelser i situasjonen. Ingen vet det, men vi får både tro og håpe at vi vet vesentlig mer om dette i løpet av ikke så mange uker.