De siste årene har det - med rette - vært skrevet mye om at "robotene" snart tar over jobbene våre. Og det finnes ulike anslag, hvor alt fra rundt 20 til nesten 50% av jobbene i den vestlige verden blir «robotisert» i en ikke så fjern fremtid. Svært mange har problem med å forstå hvordan man kan ha så store anslag, og en vesentlig årsak til det er nok at ordet «robot» brukes alt for tilfeldig.

De siste årene har det – med rette – vært skrevet mye om at «robotene» snart tar jobbene «våre». Og det finnes ulike anslag, hvor alt fra rundt 20 til nesten 50% av jobbene i den vestlige verden blir «robotisert» i en ikke så fjern fremtid. Svært mange har problem med å forstå hvordan man kan ha så store anslag, og en vesentlig årsak til det er nok at ordet «robot» brukes alt for tilfeldig.

Dette er ytterligere aktualisert med dagens politiske agenda, hvor både «Brexit» og valget av Trump i utgangspunktet har vært begrunnet med at mange har mistet jobben pga «globalisering». Og så har det i det siste dukket opp undersøkelser som viser at «automatisering» og «robotisering» nok er en vel så stor driver bak tapet av manuelle jobber i den vestlige verden. I tillegg vet nok de færreste vet hva som skjer innenfor «kunstig intelligens» og «kognitive løsninger» for tiden, de er nå sterke drivere i tillegg. Men først får vi se på hva en «robot» er.

Hva er en «robot» ?
Store norske leksikon sier : «Robot, en datastyrt enhet som ved hjelp av sensorer kan motta data fra omgivelsene, bearbeide disse og reagere ved å iverksette handlinger i henhold til forhånds-programmerte regler.» Og i dette ligger nok de fleste menneskers oppfatning i dag : Forhåndsprogrammert, og en form for fysisk «maskin» som vi kan se. Akkurat det er i ferd med å endre seg.
Ordet kommer fra en tsjekkisk science fiction roman lansert i 1920 kalt «R.U.R.» av Karel Capek., som handler om hvordan en form for menneskeskapte vesener (av kjøtt og blod men uten «sjel») overtar alt arbeid. Over tid gjør de opprør, og dreper alle mennesker unntatt ett. I slutten av boken utvikler de også «sjel»/ følelser. Selve begrepet ble lansert av Karels bror, som ble kjent som «tsjekkias» Picasso» før han døde i en konsentrasjonsleir. Og «robot» det er en avledning av et tsjekkisk ord for en «arbeider». Altså et form for opprør fra den nye underklassen (Begge brødrene var stert imot de 2 hovedretningene innenfor diktatorisk politikk: Kommunisme og nasjonalsosialisme/fascisme).

Hva er en ‘bot ?
I det siste er det lansert mange roboter som erstatter mennesker, men uten at de styrer «en maskin» og uten at de fremstår som «forhåndsprogrammert» i samme grad. Dette er «internet-roboter» og kalles «bots». De fleste har sikkert brukt de allerede, når man f.ex chatter med en automatisert ruteopplysning, eller bruker en annen service innenfor et begrenset område. Det finnes også bots til bruk i banker, for eksempel til å hente ut opplysninger mellom ulike systemer. Noen husker sikkert de første «kontofonene» , men nå har utviklingen kommet mye, mye lenger. Det finnes bot-er som kan svare på eposter, svare på chat og gjøre enda mer avanserte oppgaver. Så at 40% av oppgavene i bank overtas av «bot-er er kanskje et greit anslag ? De første «bot-er» har også kommet i det offentlige, med «Digifrid» som har begynt å jobbe hos Kemneren i Bergen. Her gjør hun visstnok arbeid for 12 mennesker, og skal aldri ha ferie, pause eller tillegg for ubekvem arbeidstid. Før var det fysisk, rutinemessige jobber som var under press. Nå er det tankemessig rutinemessige jobber som er/kommer under stort press for automatisering.

(Ro)botene blir raskt smartere
De store tema for tiden er «kunstig intelligens», «kognitive løsninger» og «deep learning» («dyp læring» på norsk.) Den store tekniske og økonomiske utfordringen med å lage slike løsninger, er tradisjonelt at alt som kan skje og alle alternativer i utgangspunktet må «kodes» av mennesker. Og med et hav av muligheter/utfall, trengtes det et hav av tid og et hav av penger. Slik er det ikke nødvendigvis lenger, og det betyr at det er først nå dette virkelig vil ta av og det er først nå vi ser konturene av løsninger som «tenker sjæl». Kombinasjonen enorme datamengder, enorm datakraft, koordinert forskning og konsolidert rikdom gir nye muligheter. Og løsninger som «tenker som mennesker» vokser frem. Og svært mange middelklassejobber og svært mange offentlige ansatte har arbeidsoppgaver som snart kan erstattes helt eller delvis av « maskiner som tenker selv»

Er det plass til (det arbeidende) mennesket i fremtiden ?
Det finnes noen teoretikere som mener at arbeid er usunt og at vi må ha maskiner som gjør alt for oss. Dessverre er det nok i praksis slik at «lediggang er roten til alt ondt». I tillegg er formuer, kunnskap og makt stadig mer skjevt fordelt, slik at vi - om vi ikke påvirker utviklingen – kan gå mot en verden hvor et fåtall (eiere av tekniske plattformer, utvalgte politikere, folk med uvanlig politiske kontakter) har «all» makt både når det gjelder media, forskning, arbeidsliv, rikdom osv.

Vår tids kanskje største tenker – Stephen Hawking - uttalte nylig i et intervju at vi er inne i den farligste delen av utviklingen av menneskeheten. Det finnes nok mange meninger om akkurat det, men han begrunner sin frykt bl.a. med at store deler av «middelklassen» risikerer å bli utradert av den nye, smarte teknologien. Og at en verden hvor de aller fleste kan bruke smarttelefonen til å se på de få som har alt og bestemmer alt ikke er noe å trakte etter, og at det neppe bringer fred og fordragelighet til massene. Videre er dette en tid hvor vi må samarbeide mer, ikke mindre.

Engasjer deg
Nåvel, det vil helst gå godt, men det er viktig å holde seg oppdatert om den teknologiske utviklingen, hva det kan brukes til og hvilke effekter det kan få. 2 ting er ihvertfall sikkert : Det blir enorme endringer i samfunnet og arbeidslivet fremover, basert på «bot-er» og kunstig intelligens. Og det blir stadig mer viktig at vi alle holder oss oppdatert på teknologi og de muligheter og de trusler den representerer. Som med krutt og kjernefysikk er det opp til oss mennesker om det skal brukes til noe som er godt eller noe som er skadelig for oss. Vi mennesker må velge en annen skjebne enn den som er beskrevet i «R.U.R.»