Før den siste valgkampen i USA, var nok nordmenns kjennskap til Donald Trump heller begrenset, bortsett fra hans rolle som programleder i «the Apprentice» («lærlingen»), hvor ulike kandidater etter hvert ble sparket ut i ekte reality-stil. Ledsaget av ordene «You’re fired» - eller «du har sparken». Nå har de amerikanske borgerne sagt sitt, og resultatet ble «You’re hired» - «du får jobben». Rett etter det utfordret Klæbuposten sin redaktør meg på hva dette betyr – økonomisk. Til det vil jeg si at det vet ingen pt , selv ikke Donald Trump – mangt kan skje. Men hvorfor ?

Hva betyr valget av Donald Trump som president ?
Det første som vi konkret vet, er at Trump ble sagt opp som programleder for «the Celebrity Apprentice» av NBC etter «konfliktskapende uttalelser» høsten 2015 - og at den rollen senere gikk til Arnold Schwarzenegger – kjent som «the terminator» og tidligere republikansk guvernør i California. De som følger godt med vet kanskje også at «the Donald» tidligere var registrert som Demokrat, og at tankene om at California skal bli et eget land på nytt har fått vind i seilene. CalExit (navngitt etter Grexit og Brexit) vil i så fall gi et land med en økonomi større enn Frankrikes.

Et sosioøkonomisk mønster

Dersom man tar seg tid til å analysere situasjonen litt, vil man finne et tydelig mønster i stemmegivningen i USA. De fattige delene av landet, de med størst arbeidsledighet over tid osv har i veldig stor grad gitt en overvekt av stemmer til «the Donald». Noen områder som historisk sett var ansett som «sikre demokratiske valgområder» var likevel ikke det lenger. For de som ønsker å se mer på det, anbefaler jeg å google oversikter som viser medianinntekt i USA pr stat, arbeidsledighet pr stat, utdannelsesnivå pr stat osv – og så sammenligne det med valgresultatene pr stat. Sammenhengene er åpenbare – det er mange som står langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen som ser «the Donald» som sitt eneste håp for å få til en bedring.

Sammenligninger med «Brexit»

Dersom man googler stemmegivningen i UK relatert til Brexit, vil man finne det samme mønsteret. I områder med vedvarende høy arbeidsledighet, lave inntekter osv har man stemt mest for «Brexit» - men de mest velstående områdene (som London) stemte klart mot. Det er i betydelig grad mennesker som står nederst på samfunnets økonomiske rangstige, som føler seg glemt over tid og som håper at de ved å rekke i nødbremsen kanskje kan få til en positiv forandring. Rett og slett fordi dagens politikk ikke fungerer for de – og ikke fremstår som annet enn flotte ord, fine taler og tomprat med fine ord. Men om de reelt sett vil få det bedre, se det er noe helt annet.

Hva betyr det økonomisk
Det er for tidlig å ha mange gode betraktninger rundt dette mener jeg. Det spørs hva «the Donald» gjør, hvem han får med seg og mot seg osv. I de kommende to årene, er det republikansk flertall i både høyesterett , senatet og demokratenes hus. Det kan fort forandre seg etter et par år om han ikke lykkes, så derfor vil både handlekraften og muligheten til å påvirke egen innflytelse over tid defineres av hva han gjør og ikke gjør de 2 første årene. Det eneste vi vet så langt, er at de lange rentene har steget betydelig – fordi det forventes at Trump som president vil gi mer pengebruk og økt underskudd. Og så er republikanerne tradisjonelt imot underskudd og økt pengebruk. Hvem vet ?