Dette er et standardspørsmål til en som er banksjef, og jeg vil tro det er omtrent like vanlig som at en meteorolog som blir spurt om værutsiktene. I fjor var standardsvaret mitt noe slikt som «Renten er nå på det laveste nivå siden renten ble introdusert i Babylon for 5.000 år siden, som en pris på penger. Det er mulig den skal ned litt til, men i det lange løp så skal den oppover.» Og nå ser det ut som om den har «bunnet ut» og skal litt oppover. Men hvorfor er det slik?

Vi er et bitte lite land med en åpen økonomi
Renten man får i en valuta, er avgjørende for etterspørselen – naturlig nok. Har man lavere renten enn andre valutaer, synker verdien, har man høyere så stiger den. Og i utgangspunktet ønsker svært få land en sterk valuta, da det reduserer konkurransekraften til nasjonale virksomheter. Så for den norske stat har det vært viktig å senke renten mye i en periode, for å svekke kronen og gjøre norsk industri mer konkurransedyktig. Og det har virket – norske verft, annen industri og norske turistbedrifter har på kort tid blitt mye mer konkurransedyktige p.g.a. en svekket krone.

Nå går det litt bedre i industrien
Mange mennesker er sagt opp, en del bedrifter har gått konkurs og oljen har steget mye siden oljeprisen «bunnet ut» for en tid tilbake. I tillegg har andre industrier enn oljeindustrien (laks, hvitfisk, turisme, tradisjonell industri mv. ) stort sett gjort det bedre enn forventet, så Norges bank sa på rentemøtet i forrige uke at renten sannsynligvis har passert sitt laveste nivå. Og det er nok dels fordi situasjonen i oljeindustrien er i bedring og dels fordi lav rente også har noen sterkt negative sideeffekter.

Negative effekter av lav rente.
En ting som skjer, er at de som har penger i banken har negativ realrente (går i minus etter skatt og inflasjon), det bryr nok Norges Bank seg fint lite om. Noe helt annet, er at «gratis penger» (etter skatt og inflasjon) fort får eiendomspriser til å «gå bananas» / stige mye mer det en mer normal rente tilsier er bærekraftig prisnivå. Vi har nå klare indikasjoner på at en «boble» er i ferd med å utvikle seg i deler av eiendomsmarkedet, noe som er de fleste samfunnsøkonomers store frykt (og med god grunn). Så er det flere årsaker enn lav rente til at boligprisene stiger, men det er uten tvil en av årsakene og sannsynligvis den viktigste. Og da kanskje særlig det at vi hadde en veldig lav rente i 2009-2014, mens oljeprisen var høy. Men det er flere årsaker til at renten sannsynligvis snur oppover – i hvert fall flere enn at ikke alle kan bo i Oslo-gryta.

Noen flere årsaker til en stigende rente
Markedsrenten (som er den bankene finansierer seg til) har lenge vært mye høyere enn Norges Bank sin signalrente (i dag er forskjellen ca. 0,65 % poeng, langt over «normalen»). Finansdepartementet har varslet at de introduserer en nye «finansskatt» på 3,5 mrd denne uken, og som vanlig betyr mye høyere skatter at noen må betale. Og ikke minst er Finanstilsynet med flere meget bekymret for de raskt stigende eiendomsprisene, noe en liten økning i rentene kan være med og motvirke.

Så er det til slutt greit å minne seg selv på at en boliglånsrente på +/- 5 % er det som regnes som «normalt» i det lange løp. Til glede for noen og til ergrelse for andre – men sunt i det lange løp.