En sommer er over
Media og innhold er ikke enkelt, og det starter gjerne med en overskrift som i seg selv kan føre galt av sted. Jeg trodde jeg hadde funnet en god overskrift på denne kronikken , basert på Kirsti Sparboe ( unge lesere: google) sin slager «en sommer er over» fra tidlig 70-tall. Etter litt googling fant jeg imidlertid ut at den er en cover-versjon av en tysk Schlager som het «Der sommer kommt wieder», altså «sommeren kommer igjen/tilbake».  Men dere skjønner, det er på tide å ta tastaturet fatt igjen.

Hva har preget sommeren ?
Den store «happeningen» var Brexit – britenes vedtak om å forlate EU. I starten førte det til uro i finansmarkedene, men for tiden er de stort sett tilbake til status qou. Bortsett fra at det britiske pundet er lavere, og kanskje kommer til å ligge permanent lavere enn ved et EU-medlemsskap. Så om ikke annet får antakeligvis britene det motsatte av det de ble «lovet» økonomisk, dvs at de får mindre å rutte med og ikke mer. Det meste interessante i denne sammenheng er vel at den formelle utmeldingsprosessen ikke er startet så langt, at det er et politisk kaos i store deler av UK og at det er den store og krympende  middelklassen som i stor grad ser ut til å ha stemt «i protest». Og så får man håpe at «rest-EU» snart evner å  satse mer på nyskapning og fremtidsrettede aktiviteter.

Den andre store happeningen er «the Donald», og alle som sympatiserer med ham og at han kunne bli valgt som republikanernes sin kandidat. De mer eller mindre spekulative overskriftene og overfladiske artiklene sier fint lite om driverne bak. Men når man går mer i dybden, ser man at den store middelklassen i USA er og har vært på sterkt vikende front.  Og frykt for fremtiden, sviktende økonomi, økende arbeidsledighet hos ikke-akademikere, skepsis til den politiske eliten, skepsis til «globalisering», økende økonomiske og sosiale forskjeller  osv også her ligger bak.

Noen flere likheter er det
Nylig kom det en undersøkelse som viser at mengden av mennesker som «har et overfladisk nyhetskonsum» er sterkt stigende. I tillegg får veldig mange det meste av sin nyhetsstrøm fra sosiale media, hvor uvesentligheter og dilldall (i den store sammenheng) eller tilpassede  nyheter kun om det som interesserer den enkelte er sterkt representert. Og media i seg selv er veldig «klikk-basert. Da er det kanskje ikke rart at Boris Johnson eller «the Donald» opplever uventet stor suksess, begge har jo lang erfaring i og fra  tabloide media. Og vet å spille  på sviktende kunnskap, følelser og en stor middelklasse  og en stor mengde ufaglærte – som ofte med rette – føler seg ofret sosialt og jobbmessig av den politiske eliten. Som igjen snart stort sett består av yrkespolitikere uten erfaring fra vanlig, lønnet arbeid og et brennende behov for å bli gjenvalgt.

Og noen standardbetraktninger
Renten nådde det laveste nivået på 5.000 år i fjor, og i år er den på det laveste nivået på 5.001 år. Kort fortalt, det er ikke sikkert den skal særlig mer ned. Det interessante i den store sammenheng, er hva alt for lave renter alt for lenge fører til i det lange løp. I tillegg har oljeprisen tippet oppover, og er nå på et mer «normalt» og økonomisk bærekraftig nivå. Så får vi se hva som skjer, men før solenergi og batterier ubønnhørlig blir den store vinneren (det tar noen år, men det kommer) , kan det være oljeprisen skal litt mer opp også.   Men siden økonomien er rimelig stabil, så vil det sannsynligvis bli slik at jeg skriver mer om fremtidsutvikling , teknologi, innovasjon og utvikling i en del av de kommende kronikker. Det er som kjent i fremtiden livet leves, og det skjer mye spennende.