25. januar: Blir vi alle erstattet av roboter?

De siste årene har det - med rette - vært skrevet mye om at "robotene" snart tar over jobbene våre. Og det finnes ulike anslag, hvor alt fra rundt 20 til nesten 50% av jobbene i den vestlige verden blir «robotisert» i en ikke så fjern fremtid. Svært mange har problem med å forstå hvordan man kan ha så store anslag, og en vesentlig årsak til det er nok at ordet «robot» brukes alt for tilfeldig.

18. januar 2017: Hva bringer fremtiden?

Som lovet kommer jeg med en artikkelserie som er mer basert på teknologi enn økonomi.  Det er ikke så spennende på økonomifornten for tiden, hvor stigende renter er en fast trend.

23. november: "You're hired" - Hva nå?

Før den siste valgkampen i USA, var nok nordmenns kjennskap til Donald Trump heller begrenset, bortsett fra hans rolle som programleder i «the Apprentice» («lærlingen»), hvor ulike kandidater etter hvert ble sparket ut i ekte reality-stil.

5. oktober: Hvor går renten?

Dette er et standardspørsmål til en som er banksjef, og jeg vil tro det er omtrent like vanlig som at en meteorolog som blir spurt om værutsiktene.

3. februar: Økonomiske utsikter

«Winter is coming» sa sentralbanksjefen i sin årstale nylig. Dette (lett omskrevne) sitatet fra «Game of Thrones» er nok en indikasjon på at Norge er på veg inn i en annen økonomisk realitet. Mer på linje med det vi har vært inne på flere ganger tidligere i denne spalten. Men hva kan vi forvente oss fremover i dette «game of Krones» som vittige sjeler har kalt norsk økonomi ?