Forsikring

Ditt kundeforhold hos Eika Forsikring påvirkes ikke av nytt leverandørvalg. Vi distribuerer Eika forsikring frem til 25. oktober. Dine forsikringer opprettholdes hos Eika Forsikring uten at du trenger å foreta deg noe. 

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 72 83 00 00 eller på post@nidaros-sparebank.no