Driftsbygninger

Denne forsikringen gjelder alle bygg på gården som benyttes til produksjon.
  • Dekker brann-, vann-, natur- og innbruddskader
  • Gjelder også for garasjer og redskapshus som brukes til lagring og parkering av maskiner og kjøretøy
  • Inkluderer huseieransvar og rettshjelp
Kontakt meg om Driftsbygningforsikring

Om forsikringen

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Kjøp forsikring

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre dine driftsbygninger. 

Rimeligere og tryggere gårdsdrift

Visste du at som landbrukskunde hos oss kan du få inntil 5000 kroner i tilskudd dersom du gjennomfører en godkjent el-kontroll med termografering? 

Det viktigste du kan gjøre for å hindre brann på gården din, er kontroll av elektrisk anlegg for å se etter eventuelle feil og mangler som nødvendigvis må utbedres. El-kontroll med termografering er et krav for bygninger med husdyrhold. Søk om tilskudd her!

Hvor kan jeg bestille el-kontroll med termografering?

Her finner du oversikt over alle godkjente el-kontrollører som utfører el-kontroll med termografering i ditt område. 

Gode råd

Mer ekstremvær i vente

Norske bønder kan vente seg flere ekstreme tørkesomre, men også mer ekstremnedbør, mener klimaeksperter.