Som tidligere kunngjort skal kundene velge medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken.

På valg i 2018 er 1 medlem for 4 år. Medlemmet, Leif Reidar Solem, er kontaktet av valgkomiteen og bekrefter at han stiller til gjenvalg.

Banken har ikke mottatt forslag til andre kandidater.

Valgkomiteen vil derfor fremme forslag til forstanderskapet om at Leif Reidar Solem gjenvelges for 4 nye år.

Oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer (publisert på våre hjemmesider - velg "Styrende organer")