Som våre kunder har fått med seg, har også vi innført ulike tiltak siste uke for å begrense smittespredningen. Men vi er fortsatt tilgjengelig på telefon, epost, app, nettbank m.v. – og det benytter kundene seg av.

De første dagene er det spesielt eiere/drivere av mindre virksomheter som har kontaktet oss på bedriftssiden. En del av tiltakene det offentlige har kommet med her hjelper godt, men det trengs mer. Og så venter vi som andre på den første tiltakspakken for SMB-segmentet. Forhåpentligvis er det her om noen dager.

På privatkundesiden har det vært mange henvendelser rundt betalingsutsettelser og avdragsfrihet. Vi jobber så fort vi kan med dette, har utvidet fullmaktene og tatt bort gebyrene på slike tjenester. Vi ønsker som lokalbank selvsagt å bidra til at samfunnet går best mulig rundt  i dagens situasjon. Og jeg oppfordrer alle kunder som opplever økonomisk usikkerhet nå om å ta kontakt med banken Det har også kommet mange gode tiltak fra staten rettet mot privatpersoner, og det vil og må nødvendigvis komme flere. Her vil vi og andre banker være viktige samarbeidspartnere for å få lettet den enkeltes byrde og få ting gjennomført raskt.

Den siste uken er antall permitterte og arbeidsledige økt med rundt 100.000, og flere vil dessverre komme til. Det sier seg selv at NAV ikke har kapasitet til å håndtere dette raskt. Ingen har forutsett denne situasjonen. Vi vil gjøre vårt beste for å bidra også her, og tilby forskudd på dagpenger på en enkel og rask måte til våre egne lønnskontokunder. Og dette vil selvsagt ikke ha noe «forbrukslånspris», men ligge rundt 3 %.

Vi arbeider også med de siste justeringer ift en kommende rentenedgang, og det vil komme nyheter om dette i via nettpost i nettbanken til den enkelte. (De som evt ikke har nettbank får brevpost) Så langt arbeider vi ut fra en ramme på 0,35 % poeng.

Til slutt vil jeg ønske alle kunder lykke til i disse tider. Og det er ikke så lenge til jeg kommer med en ny post i «banksjefens hjørne».