Renten på boliglån og innskudd settes ned med inntil 0,85 % for nye og eksisterende kunder. For nye kunder gjelder renteendringen fra 26.03.2020. For eksisterende kunder gjelder endringen fra 14. april. Eksisterende kunder mottar varsel om dette per nettpost i nettbanken. De som ikke har nettbank, får varsel per brev.  

Oppdaterte prislister er lagt ut på bankens hjemmeside.