Som følge av Norges Banks endring av styringsrenten, setter vi ned renten på innskudd, kreditt og utlån. 

Renten på boliglån og innskudd reduseres med inntil 0,40 % for nye og eksisterende kunder. For nye kunder gjelder endringen fra 18. mai 2020. For eksiterende kunder gjelder endringen fra 5. juni 2020. Eksisterende kunder mottar varsel om dette per nettpost i nettbanken. De som ikke har nettbank, får varsel per brev.

Ny prisliste oppdateres.