Kan dette hjelpe din bedrift?

Staten skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, slik at bedriftene klarer seg og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

  • Pengene skal utbetales som en kontantstøtte.
  • Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.
  • Bedriftene får kompensasjon for uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
  • Kompensasjonen skal i utgangspunket gjelde for to måneder, men kan bli forlenget
  • Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Det er foreløpig ikke klart hvor stor andel av de faste utgiftene som skal dekkes. Myndighetene kommer med flere detaljer senere. Bankene får en sentral rolle i den praktiske gjennomføringen. Ordningen skal være enkel å benytte og det skal ta kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

Vi ønsker å hjelpe bedriftene gjennom krisen. Ta kontakt med din bedriftsrådgiver derom du har spørsmål eller trenger hjelp. 

 

Du treffer oss på: 

T: 72 83 00 00
E: post@nidaros-sparebank.no