– Vi har i realiteten vært en Trondheims-bank de siste ti-femten årene, sier banksjef Bjørn Riise.
 
Den nært forestående kommunesammenslåingen er selvsagt en medvirkende faktor til at banken nå velger å skifte navn. Siden Klæbu kommune slår seg sammen med Trondheim kommune, ønsker også banken å signalisere sin tilhørighet til den nye storkommunen. Den viktigste årsaken er imidlertid en annen.
 
– Navneskiftet er en naturlig tilpasning til den tida vi lever i. Flesteparten av kundene våre bor i dagens Trondheim allerede , og det var rett og slett på tide å ta dette inn over seg, forteller banksjef Bjørn Riise. Fra nyttår blir i tillegg Klæbu en bydel i den nye storkommunen, og da blir hele Trondheim vårt hjemmemarked.
 
Lokalmiljøet fortsatt like viktig
 
Han understreker at navnebyttet ikke vil få noen praktisk betydning for kundene – verken i heimbygda eller andre steder. Banken vil være den samme som før, med de samme folkene, den samme servicen og like åpen dør.
– Vi skal fortsatt være en viktig bank for Klæbu og vil ivareta de forventningene kundene har til en lokalbank. Men navnebyttet signaliserer at vi skal være en lokalbank for hele det nye, store Trondheim, sier han.
 
Ny drakt med historisk sus
 
At banken fyller 160 år i år, har også vært en anledning til selvransakelse. Konklusjonen ble at verden ser ganske annerledes ut i dag enn i 1899, da banken gikk fra å hete Klæbo Prestegjæld Sparebank til å bli Klæbu Sparebank. Dette er en prosess jeg er trygg på blir veldig bra i det lange løp uttaler styrets leder Bente Haugrønning.
 
– Vi landet på navnet Nidaros fordi det har et historisk sus vi synes passer til banken vår. Det er kjent langt utenfor regionens grenser, men forteller tydelig hvor vi hører hjemme. Og så vidt vi vet er det ingen banker som har hett dette før oss.
 
Bjørn Riise
Banksjef
 
Bente Haugrønning
Styreleder