I henhold til vedtektenes bestemmelser skal det avholdes valg på egenkapitalbeviseiernes medlemmer til Nidaros Sparebanks forstanderskap.

Valget avholdes mandag 24. februar kl 18.00 i 3. etasje ved bankens hovedkontor i Klæbu. Adresse er Nordalsvegen 2, 7540 Klæbu. Registrering av deltakere skjer fra kl 17.30.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per 24. februar 2020.  Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

Antall egenkapitalbevis i banken er 1.128.571.

 

Det skal velges 1 medlem for 1 år. 

 

Det skal også velges valgkomitè. 

 

Egenkapitalbeviseiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen

20. februar 2018 kl 12:00.  Skjema leveres i bankens ekspedisjonslokaler eller sendes pr e-post til: tt@nidaros-sparebank.no.

 

 

Valgkomiteens innstilling samt nødvendig påmeldingsskjema er lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler.

 

 

Marit Sjøbakk

Forstanderskapets leder

 

Telefon: 72830000

E-post: post@nidaros-sparebank.no