I henhold til vedtektenes bestemmelser skal det avholdes valg på egenkapitalbeviseiernes medlemmer til bankens forstanderskap.

Valget avholdes mandag 12. februar kl 19.00 i Banksalen ved bankens hovedkontor i Nordalsvegen 2 i Klæbu. Registrering av deltakere skjer fra kl 18.30.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr 12. februar 2018.  Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

Antall egenkapitalbevis i banken er 700.000.

 

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år.

 

Egenkapitalbeviseiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen

8. februar 2018 kl 12:00.  Skjema leveres i bankens ekspedisjonslokaler eller sendes pr e-post til: mkb@klabu-sparebank.no.

En egenkapitalbeviseier som ikke har sendt påmeldingsskjema i rett tid har ikke anledning til å delta på valgmøtet.

 

Valgkomiteens innstilling samt nødvendig påmeldingsskjema er lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler.

 

 

Marit Sjøbakk

Forstanderskapets leder

 

Telefon: 72830000

E-post: post@klabu-sparebank.no