Vi bryr oss om kundene og lokalsamfunnet!

Nidaros Sparebank ønsker å ta ansvar i dugnaden mot koronaviruset. Vi må alle bidra til å hindre smitte og begrense omfanget, særlig med tanke på personer som er i risikogruppen. Vi er tilgjengelig for kundene våre, dersom dere ønsker eller har behov for råd og veiledning.


Her er våre forhåndsregler:

 • Banken er stengt, men ansatte er til stede i lokalet. 
 • Ring sentralbordet på 72 83 00 00, så får du god hjelp.
 • Send meldinger i mobilbanken og få svar der.
 • Banken har kundemøter per telefon
 • Gjør avtale med din rådgiver dersom det er helt nødvendig med et møte i banken (f.eks. boligovertakelse).
 • Dersom du må innom banken, ber vi dere ta hensyn til fellesskapet:
  a) Personer som er smittet kan ikke komme innom banken
  b) Personer som er satt i karantene kan ikke komme innom banken
  c) Personer med forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme
  d) Banken utfører ekstra renhold i automat- og fellesareal
  e) Myndighetenes råd for god håndhygiene skal følges
  f) Hold god avtand til hverandere, både innendørs og utendørs
  g) Unngå håndhilsning
 • Alle planlagte arrangement i regi av banken er utsatt. Inviterte gjester har fått egen beskjed om dette.

Vi står sammen ved å holde avstand.😊