39 elever kom på konfirmasjonstreff i banken. Dette var en hyggelig gjeng som bidro til god stemning og stilte gode spørsmål.

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk:

  • 33 av 36 syntes at helhetsinntrykket av arrangementet var 8, 9, eller 10, på en skala fra 1 til 10, der 1 er dårligst og 10 er best.
  • 36 av 36 anbefaler arrangementet til neste års konfirmanter.

På spørsmålet; hva likte du best med arrangementet, så svarte de blant annet dette?

  • "At folk var samlet og at vi/ jeg lærte hvor viktig det kan være å spare"
  • "Det var lærerrikt og gøy å få høre hvor dyrt små ting kan bli"
  • "At alle voksne var entusiastisk og hyggelig"
  • "At jeg lærte mye om hva vi burde gjøre med pengene etter konfirmasjonen"
  • "Foredragene"
  • "Selve atmosfæren og opplegget. Det var også interessant å høre om forsikring og hvor viktig det kan være"

Vi i banken takker for en trivelig kveld. For en fantastisk gjeng dere er! Nå har dere fått noen tips om deres egen økonomi.

Dersom noen ønsker å laste ned mobilbanken eller Vipps, så vet dere nå hvem dere skal snakke med. Kom innom banken, så hjelper Kristina, Eirik eller Ida dere med dette.

Lykke til med konfirmasjonen!