Nidaros Sparebank er stolt samarbeidspartner av Kirkens Bymisjon. Etter mange års samarbeid har banken inngått en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i Trondheim. 

 

Nå kan alle bidra til å glede en som gruer seg til jul. Kirkens Bymisjons julekampanje sprer varme på kalde vinterdager. Det er mange som gjør en ekstra innsats i førsjulstiden. 
SE HVORDAN DU KAN BIDRA

 

Kirkens Bymisjons oppdrag innebærer blant annet å avdekke krenkelse, nød og urettferdighet. De ønsker å bidra til å endre dette, og til å skape håp og nye muligheter.
I alt deres arbeid er det vesentlig at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og mulighet til å selv gjøre noe med sin situasjon.

Kirkens Bymisjon i Trondheim driver 25 virksomheter innenfor mange ulike områder. I tillegg til deres 90 ansatte gjøres dette omfattende arbeidet mulig ved hjelp av ca. 900 frivillige. Arbeidet deres er basert på inkluderende fellesskap og et syn på alle mennesker som likeverdige uavhengig av tro, livssyn, legning og bakgrunn. De driver et åpent og dialogpreget arbeid hvor alle er like velkommen.

 

Nidaros Sparebank bryr seg om kundene og lokalsamfunnet. Vi er stolte av arbeidet Kirkens Bymisjon gjør og måten de bidar til fellesskapet. Nidaros Sparebank støtter Kirkens Bymisjon, slik at de kan gjøre mer for de som trenger det mest.