Fortsatt høy beredskap

Våre rikspolitikere har vedtatt å fortsette dagens tiltak ift. smitte til over påske. Det betyr at vi fortsatt holder høy beredskap, sentrale funksjoner er på hjemmekontor, det er høy smitteberedskap og våre kundelokaler er fortsatt stengt. Men sånn er det, vi får bare tilpasse oss til det myndighetene bestemmer.

Det gledelige er at våre myndigheter antyder at det kan komme lettelser om ikke så lenge, og så får vi se når og på hvilken måte. En ting er sikkert, og det er at vi ikke kan holde på som nå i mange måneder. Da går store deler av næringslivet dukken. Men forhåpentligvis ser vi betydelige lettelser om ikke så mange uker.


Internasjonalt

Som skrevet sist, ruller det frem ulike tiltak i mange land i stort tempo. I USA ble kongressen etter et par dager enige om å bruke 2.100 milliarder USD i en ekstra tiltakspakke. (Det er mer enn 2 «oljefond» slik vi kjenner det i Norge). Hver voksen får ca. 1.200,- USD (opp til en inntekt på 75.000,- USD). Det dobles for par. Samt 500,- USD/barn. Alt engangssummer. Mer interessant er det at de amerikanske myndighetene sier de vil «gjøre det som trengs» for å avverge en økonomisk krise.


Pågang fra kunder

Det strømmer fortsatt på med henvendelser fra privatkunder relatert til permitteringer primært. Vi registrerer disse løpende, og så behandles henvendelsene så snart vi bare har tid til det.

På bedriftsmarkedet er det ikke like mange henvendelser. Dels har en bank mange færre bedriftskunder enn privatkunder, og dels har de mellomstore og større bedriftskundene som regel langt bedre reserver å tære på enn de minste kundene. Det er derfor en stor overvekt av folk som enten driver alene eller har under 10 ansatte nå i første fase. Samt noen utvalgte bransjer som er stengt av det offentlige. Vi har som plan å være ferdig med alle henvendelser fra disse før påske.


Rentenedsettelse

Det er melding på veg ut i NettPost til våre kunder om rentejusteringer. De som evt. ikke har NettPost, får det i brevpost. Vi har også valgt å ikke koordinere iverksettelsen av rentenedgang på innskudd og utlån. Det er en meget stor kostnad for banken, og pr. lånekunde holder det (at vi setter ned utlån før innskudd) til en handletur på dagligvarebutikken i snitt.   


Behov for mye mer offentlige støtteordninger til en del virksomheter

Det mer enn antydes at det kommer en ny ordning i morgen, som bl.a. skal treffe de virksomhetene som myndighetene har stengt, mye bedre. Samt noen andre utvalgte bransjer hvor så godt som all omsetning har forsvunnet som dugg for solen. Hvis man overfører det disse har opplevd til en privatperson som er permittert, så ville den permitterte ikke fått dagpenger, men utsatt skattebetaling og mulighet til å ta opp nye lån (hvor mye og for lenge?) som skal nedbetales innen 3 år. Det ville både vært en ekstra belastning, det ville ført til en enorm usikkerhet og ikke minst ville det være svært tungt å komme over i en normal økonomi når man forhåpentligvis kommer i jobb igjen. Da ville fokus vært på å betale tilbake alt man har lånt innen 3 år for å overleve økonomisk, og det gir ikke akkurat vekst og fremgang.

Når dette er over, må alle som har råd til det snarest klippe håret, bo på hotell, gå på restaurant, besøke fysioterapi eller tannlege, kjøpe blomster, begynne på treningsstudio, pusse opp litt hjemme, kjøpe noen nye klær, dyrke hobbyen sin osv. Vi må komme fort i gang igjen, så det blir minst mulig varige skader på økonomien. Og antakeligvis bør det komme noen kraftige ekstra stimulanser når dette er over, omtrent slik som gressfrø blandes med flytende gjødsel når man sprøytesår en ny skråning med gressfrø etter vegarbeid. Frøene må ha noe å gro i, og det gror ikke godt i fremtidsfrykt og nye lån som skal betales (fort) tilbake.