14. juni 2019 noteres Nidaros Sparebank på Merkur Market! 

Merkur Market er en handleplass tilknyttet Oslo Børs og er etablert for blant annet sparebanker som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet. 
For deg som eier egenkapitalbevis eller som ønsker å kjøpe egenkapitalbevis innebærer noteringen på Merkur Market at handler av bankens egenkapitalbevis foregår innenfor et velfungerende elektronisk ordresystem, som alle meglerhusene er tilknyttet gjennom sine medlemsavtaler.
 
Dette er en merkedag for Nidaros Sparebank, og vi gleder oss sammen med våre eksisterende og nye investorer.