Nidaros Sparebank er medlem av Bankens sikringsfond som garanterer inntil to millioner kroner for hver innskyter i hver enkelt medlemsbank.