Vi minner om at det er andre åpningstider og betalingsfrister i julen. 

Åpningstider i julen:

• Julaften stengt
• 27. og 30. desember: kl. 09.00 - 14.00
• 31. desember: kl. 09.00 - 12.00

Betalingsfrsiter i julen:

• 23. desember, kl. 14.00 er siste frist før julaften.
• Første forfallsdato etter julaften er 27. desember.
• 27. og 30. desember er det vanlige frister for inn- og utlandsbetalinger.
• 31. desember, kl. 14.00 er siste frist for betalinger som skal være på mottakers konto før nyttår. Utenlandsbetaling har frist kl. 09.00.

Ta kontakt dersom noe er uklart. 

T: 72 83 00 00

E: post@nidaros-sparebank.no