Foreldrestyrt app

Innenfor trygge rammer kan foreldre og barn vippse seg imellom.

– Det er foreldrene som velger når barnet skal få Vipps, og det er foreldrene som må legge barnet til i sin Vipps. Barn kan ikke opprette en profil uten foreldrenes hjelp.

Barnets profil hører til foreldrenes, og foreldrene bestemmer om barnet skal få sende penger til andre, eller kun motta penger,

Foreldrene avgjør fra hvilken alder det er riktig for barnet å begynne med Vipps.

Det er også foreldrene som bestemmer om barnet får vippse penger til andre privatpersoner (venner og familie) eller ikke. Mange foreldre vil nok vente til barnet har fått en god forståelse for bruk av egne penger, før de åpner opp for å sende penger «ut av familien».

 

Hva må barnet ha for å bruke Vipps?

  • Smarttelefon, enten Android eller iPhone
  • Eget telefonnummer
  • Sparekonto eller brukskonto i eget navn
  • Brukskonto er smart hvis det åpnes for vennebetaling 


Les mer om Vipps for barn mellom 7 og 15 år