I henhold til vedtektenes bestemmelser skal det avholdes valg på egenkapitalbeviseiernes medlemmer til Nidaros Sparebanks forstanderskap.

Valgmøtet finner sted onsdag 17. februar kl. 18.00. På grunn av Trondheim kommunes regler om smittevern gjennomføres valgmøtet på Microsoft Teams. 
Registrering av deltakere skjer fra kl 17.45.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per 17. februar 2021.  Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.

Antall egenkapitalbevis i banken er 1.128.571.

  • Det skal velges 2 medlemmer for 4 år. 
  • Det skal også velges valgkomitè for egenkapitalbeviseierne. 

 

Egenkapitalbeviseiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen

10. februar 2021 kl 12.00.  Skjema leveres i bankens ekspedisjonslokaler eller sendes pr e-post til: tt@nidaros-sparebank.no.

 

 

Valgkomiteens innstilling samt nødvendig påmeldingsskjema er lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler.

 

 

Marit Sjøbakk

Forstanderskapets leder

 

Telefon: 72830000

E-post: post@nidaros-sparebank.no