I henhold til vedtektenes bestemmelser skal det avholdes valg for egenkapitalbeviseiernes medlemmer til bankens forstanderskap.

Tid: Mandag 25. februar 2019, kl. 18:00 
Sted: Banksalen ved bankens hovedkontor i Nordalsvegen 2 i Klæbu.

Registrering av deltakere skjer fra kl. 17:30.

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr 25. februar 2019.

  • Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme.
  • Antall egenkapitalbevis i banken er 700.000.

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år.

 

Egenkapitalbeviseiere som selv eller ved fullmektig vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt og undertegnet stand innen 21. februar 2019, kl. 12:00.

 

 Skjema leveres i bankens ekspedisjonslokaler eller sendes pr e-post til: mkb@klabu-sparebank.no

 

Last ned: