• Rente 1,60 %
  • For unge 18 - 23 år
  • 4 frie uttak /belastninger per kalenderår. For ytterligere uttak beregnes gebyr på 4 % av uttaksbeløp
  • Etter fylte 23 år settes renten lik de rentebetingelser som banken til enhver tid har på kontotype Spar
  • Innskudd forrentes med flytende rente, jfr gjeldende prisliste
  • Renter kapitaliseres en gang per år og tillegges kontoen

* Med forbehold om feil i prislisten. 

Ta kontakt, så hjelper vi deg. 

T: 72830000
E: post@nidaros-sparebank.no