De aller fleste trenger egen sparing i tillegg til pensjon fra folketrygden og pensjon fra arbeidsgiver.

Prøv "Min Sparing" i Mobilbanken og se hvor mye du får i pensjon.

Min sparing
Gir deg oversikt over sparingen du har hos oss. Den henter også inn din pensjon fra din nåværende og tidligere arbeidsgivere, i tillegg til folketrygden, slik at du kan se hva du faktisk får i samlet pensjon.

Ble det mindre enn du trodde?

Start egen sparing som passer for deg:

Individuell pensjonssparing (IPS)
er et godt alternativ for deg som ønsker at pengene skal være låst til pensjonsalder.  
- Du kan spare opptil 40 000 kroner per år, og få du en skattefordel på 9 600 kroner (i 2017 er den 24%) 
- Du velger selv størrelsen på og tidspunktet for innbetalingene
- Pengene er bundet frem til uttak
- Du kan ta ut pengene fra fylte 62 år, uttaket må fordeles over minst 10 år, og minst til fylte 80 år
- Uttak skattlegges som alminnelig inntekt (som i 2017 er 24%)
- Verdien på kontoen er unntatt formuesskatt
- Det er ikke knyttet forsikringer eller garantier til avtalen. Ordinære kostnader ved kjøp og salg av finansielle instrumenter vil påløpe.

Sparing i aksjefond med aksjesparekonto
er et godt alternativ for deg som ikke ønsker å binde sparepengene.
- Velg aksjefond ut ifra din risikoprofil
- Start en spareavtale eller sett inn en engangssum
- Høyere forventet avkastning enn banksparing over tid
- Ingen bindingstid, kjøp og selv når du vil

Velg det som passer best for deg. Det viktigste er å starte egen sparing nå. Det er enkelt å følge med på sparingen og gjøre endringer i mobilbanken.