Nidaros Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. I en løpende kundekontroll er vi også pålagt å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig. Dette kravet gjelder også selv om banken kjenner våre kunder. 

 

Hvilken type legitimasjon må forevises?

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss, er det viktig at du er riktig legitimert.
Dette er for din egen sikkerhet.

  • Vi anbefaler at alle kunder bruker gyldig pass som legitimasjon. 
  • Har du ikke pass kan du bruke annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort eller bankkort med bilde utstedt av annen bank.

Med oppdatert informasjon er du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.


BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. Les mer om BankID.

 

Kundeerklæring

I tillegg til krav om legitimasjon, må alle våre kunder også besvare en kundeerklæring med noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. De som ikke har nettbank/ mobilbank, vil motta et papirskjema som besvares og returneres. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

Hva må du gjøre?

1. Skal du levere legitimasjon, ønsker vi at du kommer innom banken. Dersom du ikke har anledning til å komme til banken, må du ta kontakt med din rådgiver. 

2. Svar på spørsmål til kundeerklæringen i din nettbank/ mobilbank eller papirutgaven som du har mottatt i posten. 


Husk fristen er 20. september 2019! Dersom du ikke leverer legitimasjon og kundeerklæring innen fristen vil tilgangen til dine konti midlertidig sperres. Sperrede konti vil kunne åpnes igjen når manglende legitimasjon og kundeerklæring er levert. 

 

Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med din rådgiver i banken, eller kontakt oss på:  

T: 72 83 00 00
E: post@nidaros-sparebank.no