Resultat kundevalg: 

Medlemmer valgt for 4 år: 

 • Anita Olsen
 • Benthe Dragset

 

Resultat kommunevalg: 

Medlem valgt for 1 år: 

 • Alf Steinar Tømmervold

Medlem valgt for 1 år: 

 • Jomar Andre Aftret

 

Resultat egenkapitalbeviseiernes valg: 

Medlem valgt for 1 år: 

 • Berit Wullum

 

Resultat ansattevalg: 

Medlem valgt for 1 år: 

 • Asbjørn Braa

Varamedlem valgt for 1 år: 

 • Bente H. Storrø

 

Resultat valgkomitè bank: 

Medlem valgt for 2 år:

 • Julius Maske 

Medlemmer valgt for 1 år: 

 • Alf Steinar Tømmervold
 • Asbjørn Braa

Varamedlem valgt for 2 år:

 • Anita Olsen

Varamedlemmer valgt for 1 år: 

 • Jomar Andre Aftret
 • Bente H. Storrø

 

Resultat valgkomitè egenkapitalbeviseiere: 

Medlemmer valgt for 2 år: 

 • Monica Brøttemsmo Devle
 • Roger Grindflaten

Medlem valgt for 1 år: 

 • Atle Berg

Varamedlem valgt for 1 år: 

 • Rune Vangen

 

Oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer frem til forstanderskapsmøtet 5. mars 2020

Oppdatert liste over medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet blir offentliggjort etter forstanderskapsmøtet 5. mars.