Resultat kundevalg: 

Faste medlemmer valgt for 4 år: 

  • Gunn Kristin Forseth
  • Ola Høeg

Varamedlemmer valgt for 4 år: 

  • Olav Opland
  • Vigdis Rønningen

Varamedlemmer valgt for 4 år: 

  • Heidi Sjøli 

 

Oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer frem til forstanderskapsmøtet 18. mars 2021

Oppdatert liste over medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet blir offentliggjort etter forstanderskapsmøtet 18. mars.