Som tidligere kunngjort skal kundene velge medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken.

På valg i 2020 er 2 medlemmer for 4 år:

  • Olav Roan
  • Claus A. Brøttem

Valgkomiteen har kontaktet kandidatene og de bekrefter at de stiller til gjenvalg.

Banken har også mottatt forslag til nye kandidater.

Valgkomiteen har dermed satt opp 4 kandidater til 2 plasser som skal velges for 4 år. 

  • Olav Roan
  • Claus A. Brøttem
  • Bente Dragseth
  • Anita Olsen

Valgliste og stemmeseddel

Oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer (publisert på våre hjemmesider - velg "Styrende organer")