Som tidligere kunngjort skal kundene velge medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken.

På valg i 2021 er 2 medlemmer for 4 år, 2 varamedlemmer for 4 år og 1 varamedlem for 2 år:

 • Marit Sjøbakk (medlem)
 • Gunn Kristin Forseth (medlem)
 • Heidi Sjøli (varamedlem)
 • Jørn Erik Berg (varamedlem)
 • Arild-Arne Andersen (varamedlem)

Valgkomiteen har kontaktet kandidatene og Gunn Kristin Forseth, Heidi Sjøli og Jørn Erik Berg bekrefter at de stiller til gjenvalg. Marit Sjøbakk og Arild-Arne Andersen tar ikke gjenvalg. Banken har mottatt forslag til følgende nye kandidater: Ola Høeg, Vigids Rønningen og Olav Opland. 

Valgkomiteen har dermed satt opp 6 kandidater til 2 medlemmer som skal velges for 4 år, 2 plasser for varamedlemmer som skal velges for 4 år og 1 plass for varamedlem for 2 år. 

 • Gunn Kristin Forseth
 • Ola Høeg
 • Vigdis Rønningen
 • Olav Opland
 • Heidi Sjøli
 • Jørn Erik Berg

Valgliste og stemmeseddel

Oversikt over sittende medlemmer og varamedlemmer (publisert på våre hjemmesider - velg "Styrende organer")