Som tidligere kunngjort skal det avholdes valgdag for kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i banken.

Valgdag er satt til onsdag 23. januar 2019.

Valget avholdes i bankens ekspedisjonslokaler:

  • Klæbu, 23. januar kl. 09.30-18.00
  • Heimdal, 23. januar kl. 09.30-15.30

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år.

Hvem har stemmerett?
De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2.500 er stemmeberettiget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmektig.

Hvem kan velges?
Bankens myndige personlige innskudds- og utlånskunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens forstanderskap som representant for kundene. Enhver som kan velges er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de ikke har tjenestegjort som medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode.

Stemmegivning
Stemmegivning kan gjøres ved personlig oppmøte i banken, eller sendes per post. Ved postforsendelse må stemmeseddel være poststemplet senest på valgdag. Stemmeseddel som ikke er kommet banken i hende innen to dager etter valgdag, forkastes.

Valgliste
Valgliste er utarbeidet av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Vedlagt finner du