Vi er opptatt av å utvikle banken i tråd med våre kunders behov og forventninger. En viktig kilde til innsikt er vår årlige kundemåling som vil finne sted i perioden 28. august – 22. september.

Invitasjonen vil komme fra vår samarbeidspartner på datainnsamling, Norsk Gallup. Håper du tar deg tid til å svare på denne.