Års- og kvartalsrapporter

Nedenfor kan du laste ned bankens års- og kvartalsrapporter etter hvert som de er kunngjort.

2021

Finansiell kalender 2021

Årsregnskap 2020 04.03.2021
Utbytteutbetaling Utsatt
Kvartalsregnskap 1. kvartal 11.05.2021
Kvartalsregnskap 2. kvartal 12.08.2021
Kvartalsregnskap 3. kvartal 12.11.2021


Års- og kvartalsrapporter for 2021

Klikk på knappen for å laste ned den aktuelle rapporten.

Årsrapport for 2010

Klikk på knappen for å laste ned den aktuelle rapporten.